Kenali Kami

SEKOLAH PEMIKIRAN ASY SYATIBI MERUPAKAN ORGANISASI YANG TERTUBUH PADA 2013. BERMULA DENGAN DISKUSI SANTAI YANG MEMBERIKAN PENCERAHAN PEMIKIRAN DALAM PELBAGAI BIDANG DISIPLIN ILMU.

MENJADIKAN IMAM ASY SYATIBI SEBAGAI IKON PENCERAHAN, ORGANISASI INI MENJADIKAN MAQASID SYARIAH SEBAGAI ASAS PERBINCANGAN. SEJAK DARI PENUBUHANNYA, SEKOLAH PEMIKIRAN ASY SYATIBI SENTIASA KOMITED MEMBERIKAN PANDANGAN YANG PROGRESIF DALAM ISU -ISU SEMASA KHUSUSNYA YANG BERKAITAN DENGAN HAL- HAL AGAMA DAN PEMIKIRAN.